Netwerkcongres 'Samen vitaal en Veerkrachtig'


Wees welkom op het Zorg4Zeist Netwerkcongres 'Samen vitaal en veerkrachtig' op donderdag 20 juni aanstaande! We nodigen jou, als professional in het medisch of sociaal domein, van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Deelname is gratis.

Laat je informeren en inspireren door het programma over:

  • Het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen (bijvoorbeeld bij overgewicht, palliatieve zorg in andere culturen, mentaal welzijn)
  • Preventie (bijvoorbeeld rond drugs en alcohol, valpreventie)
  • Het versterken van de sociale basis (bijvoorbeeld in het kader van eenzaamheid, armoede en bestaanszekerheid)

Je kunt een persoonlijk programma samenstellen door het kiezen van voor jou relevante workshops, met onderwerpen die die domeinoverstijgende processen helpen verbeteren en jou mede daardoor versterken in je dagelijkse werk. Het congres biedt daarnaast volop ruimte voor kennismaking met try-outs van lokale initiatieven en voor het ontmoeten van andere deelnemers, bijvoorbeeld tijdens het goed verzorgde diner.

Met dit congres bouwen we verder aan het stevige fundament dat nodig is voor duurzame integrale medische en sociale samenwerking. We sluiten hiermee aan op de landelijke afspraken die in het Integrale Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II zijn gemaakt.

Laat weten of je van plan bent te komen
Het is voor het eerst dat we dit Zeist-brede congres organiseren. Je helpt ons erg door te laten weten of je van plan bent om te komen. Klik hiervoor op onderstaande knop. Je antwoord dient puur als een eerste inventarisatie van het aantal deelnemers en de verhouding vanuit de domeinen zorg en welzijn. Later dit jaar kun je je aanwezigheid definitief bevestigen.

Het Zorg4Zeist Netwerkcongres is een initatief van Zorg4Zeist, Gemeente Zeist en UNICUM Huisartsenzorg.