Toegankelijkheidsverklaring

Team zorgprofessionals

Zorg4Zeist voldoet op dit moment volledig aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1, niveau AA. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Bekijk het Certificaat van toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 27-10-2021

Beoordeling toegankelijkheid
Op 11 oktober 2021 is het toegankelijkheidsonderzoek naar Zorg4zeist.nl afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau Accessibility.nl en bevat een steekproef van een aantal pagina’s. Op basis daarvan is vastgesteld of de website voldoende bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking.

In het register van toegankelijkheidsverklaringen is te zien dat de website www.zorg4zeist.nl status A-voldoet volledig heeft.

Borgen van toegankelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat Zorg4Zeist.nl toegankelijk is voor iedereen en besteden hier dan ook veel aandacht aan. Toegankelijkheid is een vast onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de toegankelijkheid van de website te borgen:

Handleiding
Wij werken met een handleiding, waarin staat vastgelegd is hoe wij content op de site plaatsen.

Opleiding
Onze medewerkers hebben dagelijks te maken met digitale toegankelijkheid en beschikken over de benodigde kennis. Ook worden er trainingen gevolgd om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Testen
Onze webbouwers testen regelmatig de website op toegankelijkheid met verschillende tools. Zij hanteren de WCAG-criteria bij het aanpassen van de website.

Probleem oplossen
Problemen met ontoegankelijke content lossen wij zo snel mogelijk op.

Feedback
Loopt u desondanks tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact op via toegankelijkheid@webfundament.nl