Zorg4Zeist

Welkom bij Zorg4Zeist, de website van eerstelijns zorgverleners in Zeist, die samenwerken aan geïntegreerde eerstelijns zorg in Zeist. In 2014 hebben de huisartsen, destijds verenigd in de Huisartsen Coöperatie Zeist u.a., het initiatief genomen voor deze samenwerking. Met als kernpartners de apothekers en vertegenwoordigers van GGZ en thuiszorgorganisaties is de inzet om zowel Zeist-breed als op wijkniveau tot nauwe samenwerking te komen, leidend tot betere zorg voor elke inwoner van Zeist.

Huisartsen uit Zeist en Den Dolder zetten zich in om de zorg in de wijk optimaal te organiseren. Waar mogelijk wordt centraal aan zorgverbetering gewerkt, waar nodig op wijkniveau.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de deelnemende disciplines.

Wilt u onze enquête invullen? Ja, naar enquête