Chronische longziekte (COPD)

De huisartsen werken nauw samen met andere gespecialiseerde zorgverleners in de regio Zeist om de beste zorg op maat te kunnen leveren.

Binnen deze zorggroep hebben de samenwerkende zorgverleners een zorgprogramma samengesteld. Er is met elkaar afgesproken wie welk aandeel levert in de totale behandeling, hoe we naar elkaar kunnen verwijzen, op welke manier de zorg wordt getoetst en hoe deze steeds aangepast wordt aan de nieuwste wetenschappelijke kennis. Alles in dienst van nog beter afgestemde zorg om uw behandeling. Het is ons doel om de beste zorg voor COPD patiënten in de regio Zeist te leveren.

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. De afkorting staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Bij COPD werken de longen steeds minder goed. De oorzaak is een chronische ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen, die vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigt.

De COPD-zorg bestaat uit periodieke controles en onderzoeken in de huisartsenpraktijk. Daarnaast kan ondersteuning of advisering door een diëtiste, fysiotherapeut en/of apotheker noodzakelijk zijn.  De behandeling richt zich op het verminderen van klachten en het afremmen van verslechtering.

 

Onze zorgprogramma’s draaien om ú!

Chronische ziekten zoals COPD vergen langdurige behandeling door verschillende zorgverleners. Voor de behandeling van uw ziekte kunt u zelf natuurlijk al heel veel doen. En daar waar u ondersteuning in uw behandeling nodig heeft kunt u rekenen op het team van zorgverleners.

Door samenwerking zijn wij als zorgverleners (huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, diabetes- en longverpleegkundigen, podotherapeuten, optometristen en specialisten) in staat u de beste zorg op maat te bieden.

  • Door gezamenlijke nascholing wordt de kennis voortdurend actueel gehouden en verdiept.
  • De samenwerking met patiëntengroepen bevordert eveneens de professionaliteit.
  • Het team van zorgverleners stemt goed met elkaar af zodat alle zorgverleners weten hoe het met u gaat.
  • Uw behandelafspraken worden qua volgorde en ritme goed op elkaar afgestemd.
  • U heeft één aanspreekpunt voor uw gehele zorgprogramma; uw praktijkondersteuner.

 

Welke concrete zorg gaat onze zorggroep u bieden?

Samen werken aan uw persoonlijke behandelplan

Samen met u maken we een persoonlijk behandelplan. U heeft hierin de belangrijkste stem. In uw behandeling is een gezonde leefstijl namelijk een essentieel onderdeel. Als u een gezonde leefstijl aanhoudt, ondervindt u daar onmiddellijk de voordelen van. U bepaalt daarbij zelf wat voor u haalbaar is in uw leven met een chronische aandoening. In uw behandelplan geeft u uw eigen doelen aan.

COPD

Bij het goed behandelen van uw aandoening vervult u zelf een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn voldoende beweging en zelfstandig beslissingen nemen over uw voeding en medicatie. Uw praktijkondersteuner informeert u graag hoe u zelf de regie in handen neemt en houdt.

U kunt rekenen op onze ondersteuning!

Bij onze zorggroep kunt u rekenen op:

  • Periodieke consulten door en overleg met de huisarts, praktijkondersteuner en/of gespecialiseerde verpleegkundige.
  • Aandacht voor uw algemeen welbevinden en klachten met adviezen ter verbetering.
  • Afhankelijk van noodzaak, 1 tot 4 keer per jaar aanvullende onderzoeken / controles via de huisarts of praktijkondersteuner.
  • Specialistische controle bij of ter voorkoming van complicaties.

Op deze manier stellen we samen alles in het werk om uw COPD optimaal te behandelen.

 

Vergoedt uw zorgverzekering uw ketenzorg? 

Door de zorggroep en de betrokken zorgverleners zijn over de betaling van uw behandeling afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar. Omdat uw huisarts leidend is in de behandeling, is geen eigen bijdrage verschuldigd voor deze zorg.

Dat geldt niet voor de kosten van longfunctieonderzoek, laboratoriumonderzoeken en medicijnen, daar is het eigen risico op van toepassing.

 

Wat als u ontevreden bent over uw behandeling?

We willen graag dat u tevreden bent over uw behandeling en dat u zich prettig voelt bij uw behandelaars. Mocht u ergens ontevreden over zijn, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Komt u er samen met uw behandelaar niet uit, dan kunt u altijd terecht bij de eindverantwoordelijke voor uw totale behandeling: uw huisarts.

Als u toch een klacht blijft houden over een onderdeel van onze zorggroep, maakt u dan gebruik van onze klachtenprocedure om er zo voor te zorgen dat uw klacht objectief geregistreerd en beoordeeld wordt.

 

Behandelteam

Het behandelteam rondom uw chronische zorg bestaat uit verschillende zorgverleners.

Uzelf
als patiënt en als drijvende kracht achter uw eigen ingezette behandeling.

De huisarts
Als eindverantwoordelijke voor alle afstemming van uw totale behandeling en daarmee altijd voor/ door u aanspreekbaar.

De doktersassistente
Uw eerste contact als u uw huisarts nodig heeft.

De praktijkondersteuner
Goed opgeleide medewerker bij uw huisarts die de meeste controles bij u zal verrichten en met wie u het meeste contact zult hebben over uw individuele zorgplan.

De kaderarts
Een huisarts met een gerichte 2-jarige opleiding voor DM die het behandelteam adviseert en als schakel tussen huisarts en specialist optreedt.

De de longverpleegkundige
Bieden gespecialiseerde ondersteuning op het specifieke gebied van uw ziekte.

De diëtist
Als raadgever die met u opstelt welke manier van voeding uw behandeling het best ondersteunt.

De medisch specialist
De gespecialiseerde deskundige die eventueel kan worden ingeschakeld als zich complicaties bij u zouden voordoen.

Hoe onderhouden we contact tijdens uw behandelperiode?

Ongeacht waar u zich binnen uw behandelschema bevindt, uw huisarts/praktijkondersteuner is altijd uw contactpersoon.

 

Nuttige sites

U vindt hier algemene informatie en links voor patiënten:

Kijk voor meer informatie over COPD op:

Wilt u onze enquête invullen? Ja, naar enquête