Gemeente – Centrum voor Jeugd en Gezin

Heeft u kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien? Heeft u hulp nodig bij de zorg voor uw kind? Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan iedereen vragen stellen over opvoeden en opgroeien; vanaf de zwangerschap totdat een kind volwassen is. We zijn er voor iedereen. Alle informatie en advies is deskundig, gratis en onpartijdig.

Het CJG is ook aanspreekpunt voor alle vormen van jeugdhulp. Wij bieden hierover advies en kijken met u of er meer hulp nodig is. Wij kunnen u zelf hulp bieden of begeleiden u naar passende ondersteuning of jeugdhulp door anderen.

Uw vraag kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Mijn kind heeft overgewicht
  • Mijn zoon spijbelt
  • Mijn kind slaapt slecht
  • Onze dochter wordt gepest
  • Mijn kind heeft vaak een grote mond
  • Er is veel ruzie in ons gezin en daar wil ik het graag over hebben
  • Ik heb vragen over borstvoeding
  • Ik maak me zorgen over een kind dat ik ken

U kunt het CJG bereiken via telefoonnummer 030-8200227, of mail naar info@cjgzeist.nl. Meer informatie kunt u vinden op www.cjgzeist.nl.

Wilt u onze enquête invullen? Ja, naar enquête