Online ouderbijeenkomsten: Steun en inzicht bij scheiding

10 maart 2024

Een scheiding is nooit leuk. Maar als er kinderen in het spel zijn, wordt het een stuk ingewikkelder. U wilt als ouder natuurlijk alleen maar het beste voor uw kind. Ouders die gescheiden zijn, of gaan scheiden kunnen gratis deelnemen aan online bijeenkomsten. Hier wordt besproken hoe kinderen een scheiding beleven, en wat u kunt doen om steun te bieden.

De bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor ouders, maar ook voor professionals en andere geïnteresseerden. De ouderbijeenkomsten worden georganiseerd door het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten.

Wat kunt u verwachten?
Er zijn drie verschillende bijeenkomsten, die los van elkaar te volgen zijn. Deelname aan de online bijeenkomsten is gratis en anoniem. De ‘basis’ en ‘vervolg’ bijeenkomsten gaan over wat een scheiding betekent voor een kind en welke gevoelens erbij komen kijken. Er wordt besproken hoe u als ouder een stabiele basis kunt bieden voor uw kinderen in deze turbulente periode. De derde bijeenkomst, ‘steun voor je kind,’ gaat over wat een kind nodig heeft om veilig te kunnen opgroeien. U krijgt inzicht in hoe u uw kind kunt steunen en een gevoel van veiligheid kunt geven.

Praktische informatie
Deelname aan de online bijeenkomsten is gratis en anoniem. De tijden zijn van 19:30 -21:00 uur in de avond of van 9:30-11:00 in de ochtend.

De ‘basis’ bijeenkomst is op de volgende data:

  • Dinsdag 19 maart 2024 om 19.30 uur
  • Vrijdag 19 april 2024 om 9.30 uur

De ‘vervolg’ bijeenkomst is op de volgende data:

  • Donderdag 28 maart 2024 om 19.30
  • Woensdag 15 mei 2024 om 9.30

De ‘steun voor je kind’ bijeenkomst is op de volgende data:

  • Woensdag 10 april 2024 om 9.30 uur.

Meer informatie
Op www.ouderbijeenkomsten.nl kunt u zich aanmelden en meer informatie vinden.  

Online ouderbijeenkomsten: Steun en inzicht bij scheiding