Antroposana

Team zorgprofessionals

Antroposana, landelijke patientenvereniging antroposofische
gezondheidszorg, is een vereniging van en voor mensen die gebruik
(willen) maken van de antroposofische gezondheidszorg.

De Vereniging heeft ten doel:

de behartiging van de belangen van de personen die gebruik wensen
te maken van antroposofische gezondheidszorg. Dit in de meest
uitgebreide zin van het woord, op basis van het recht op vrije keuze van
behandeling.het bevorderen van bewustwording bij haar leden voor wat betreft de eigen gezondheid en de gezondheidszorg in het algemeen.het bevorderen van kennis over een gezonde levenswijze, en het
praktiseren ervan, en over het leven met ziekten en handicaps. Een en
ander vanuit de gezichtspunten van de antroposofie en de antroposofische
gezondheidszorg.het verzorgen en bevorderen van lotgenotencontact mede gebaseerd op de gezichtspunten van de antroposofische gezondheidszorg.

Soort organisatie: Belangenorganisaties
Logo Antroposana
Boslaan 15 3701CH, Zeist
Email naar
info@antroposana.nl
Bellen naar
085 7731440