Hospice Heuvelrug

Soort organisatie: Palliatieve zorg
Meer informatie

Hospice Heuvelrug wil een gastvrij verblijf bieden voor mensen in het laatste stadium van hun leven. Het is een high-care hospice waar de zorg wordt geboden door (dag en nacht aanwezige) gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden. Geschoolde vrijwilligers helpen hierbij, waardoor alle zorg en aandacht in rust gegeven kan worden. De medische zorg levert de eigen huisarts. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt de aan het hospice verbonden huisarts de medische zorg over.

Bij palliatieve zorg is niet de genezing van de zieke het doel, maar het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven van de zieke en dat van diens naasten, in de hun nog resterende tijd. Het ziekteverloop kan overigens door deze benadering wel positief beïnvloed worden. Een goede pijnbestrijding en bestrijding van andere hinderlijke symptomen is daarbij van wezenlijk belang. Maar er is ook veel aandacht voor de (psycho)sociale, emotionele en/of spirituele aspecten. Het hospice wil de bewoners die vrijheid en ruimte geven waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt.

Respijtzorg
Hospice Heuvelrug kan verlichting bieden aan mantelzorgers door een tijdelijke opname van de persoon die zij verzorgen. Het doel van deze opname is:

de mantelzorgers gelegenheid geven op adem te komen
lichamelijke klachten van ‘de terminale patient’ zo mogelijk beter onder controle krijgen
zorgen dat thuis alles weer op orde komt om de gewenste zorg te kunnen blijven leveren

Hospice Heuvelrug is een activiteit van de Stichting Hospice Heuvelrug en Warande.

Arnhemse Bovenweg 80 3708AH, Zeist Bekijk op de kaart
Bezoek de website van Hospice Heuvelrug
Bellen naar
030 6984280
Logo Hospice Heuvelrug