Kinderfysiotherapie 0 tot 18 Peter Duiverman

Team zorgprofessionals

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

Kinderen vanaf de peuterleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

Soort organisatie: Fysiotherapeuten
Logo Kinderfysiotherapie 0 tot 18 Peter Duiverman
Kroostweg 57b 3704 EB, Zeist
Bellen naar
06 44929843