Kinderhospice ZonnaCare

Team zorgprofessionals

Kinderhospice ZonnaCare biedt zorgintensieve kinderen een leuk en ontspannen verblijf. Het kinderhospice wordt geleid door een gespecialiseerd verpleegkundige en een muziektherapeut. Ook faciliteert het hospice het medisch begeleid vervoer met een aangepaste bus. Naast de chauffeur is er een verpleegkundige aan boord, zorg wordt onderweg gecontinueerd en gewaarborgd. Hiermee bereiken ze juist die doelgroep waarvoor het zeer moeizaam is zich buitenshuis te begeven.

Doelgroep

- Zorgintensieve kinderen
- Jonge, beperkt mobiele kinderen bij wie in de thuissituatie ziekenhuisverplaatste zorg wordt geleverd en permanent toezicht noodzakelijk is. U kunt hierbij denken aan (een combinatie van):
- Kinderen met een ernstig meervoudige beperking
- Kinderen met een stofwisselingsziekte
- Kinderen in de palliatieve/terminale fase
- Kinderen met thuisbeademing

Ouders kunnen zich losmaken van de zorg waardoor er weer tijd is voor zichzelf, het gezin en sociale contacten. Het verblijf is gelegen in een beschermde, bosrijke omgeving. Er is een verblijfsruimte met licht-/ en geluidsapparatuur en muziekinstrumenten, het slaapvertrek is voorzien van faciliteiten w.o. (hooghekken-) zorgbedden, bedbox, douchebrancard en tillift. Zowel de verblijfsruimte als het slaapvertrek monden uit in een ruim en tevens verlaagd, besloten terras, van buiten bereikbaar via een plateaulift. De opzet is kleinschalig, het maximaal aantal kinderen ligt rond de drie, en persoonlijke aandacht wordt gewaarborgd. Kinderhospice Zonnacare biedt zorgsessies van minimaal twee aaneengesloten dagen. Opvang voor langere tijd is mogelijk.

De vergoeding is gebaseerd en afgestemd op het PGB-budget van de doelgroep zorgintensieve kinderen. Vergoeding van zorg kan op basis van Zorg in Natura (ZIN) alsook met het Persoongebonden Budget (PGB).


Soort organisatie: Palliatieve zorg , Woon- en logeervoorzieningen
Logo Kinderhospice ZonnaCare
Dolderseweg 242 3734BS, Den Dolder
Email naar
info@zonnacare.nl
Bellen naar
030 2254369