Stichting Beter Zeist - Beter Zeist

Team zorgprofessionals
Stichting Beter Zeist zet zich sinds 2007/2008 in voor een mooi en
groen Zeist en voor meer invloed van burgers op hun woon- en
leefomgeving, De ideele ANBI-stichting fungeert als platform en denktank
van maatschappelijke organisaties en inwoners. Zij richt zich vooral op
activiteiten met precedentwerking en buurt overstijgende zaken voor de
lange termijn. Het gaat primair om bouwen en wonen, verkeer en vervoer,
groen en natuur, sport en recreatie, klimaat en energie, economie en
overige onderwerpen die opgenomen staan in de Omgevingswet. Maar ook
daarmee verband houdende onderwerpen zoals participatie, inspraak en
gemeentefinancien.

Dat gebeurt door:

Onderhouden van het eigen netwerk en het informeren van burgers via bijeenkomsten, website beterzeist, nieuwsflits, e-mails.Wederzijds ondersteunen van buurt- en groene groepen en andere
maatschappelijke organisaties. De samenwerkende organisaties blijven
zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten.Voorbeeldmatig helpen van burgerinitiatieven en –activiteiten zoals Samen Duurzaam Zeist en Stichting Geopark Heuvelrug.Gezamenlijk meedenken over beleid: inspreken bij de gemeenteraad
over plannen, doen van voorstellen over alternatieven en het helpen bij
procedures.Beter Zeist zoekt vrijwilligers die bereid zijn hun kennis en ervaring
te gebruiken voor hun woon- en leefomgeving. U kunt meewerken in
werkgroepen, functioneren als contactpersoon voor buurten, stukken
schrijven, bijeenkomsten organiseren, meehelpen met projecten, inspreken
bij de gemeenteraad, publiciteit verzorgen, donateurs werven,
acquisitie van gelden, etc.

Loop met ons mee en wordt enthousiast om samen met anderen mee te helpen aan een aantrekkelijk Zeist.
Soort organisatie: Wijkcentra
Griffensteijnseplein 22 3703BG, Zeist
Bellen naar
06 46082657