Stichting Hulpkas Zeist

Soort organisatie: Financiële ondersteuning
Meer informatie

De Stichting Hulpkas is een dienstverlenende organisatie voor mensen die in financiele nood verkeren.

De hulp richt zich op inwoners van de gemeente Zeist die geen lid zijn van een kerk. Zij, die om welke reden dan ook, geen of onvoldoende gebruik (kunnen) maken van de bestaande wettelijke en maatschappelijke voorzieningen komen in principe in aanmerking voor dienstverlening door de Stichting Hulpkas. De Hulpkas verstrekt kleine renteloze leningen aan inwoners van de gemeente Zeist die in financiele problemen zijn gekomen. Wel moet er uitzicht zijn op en oplossing. Incidenteel worden kleine giften verstrekt om daarmee de eerste nood te lenigen. De looptijd van de leningen mag ten hoogste 3 jaar bedragen. Het beleid is er op gericht om te komen tot structurele oplossingen voor de aanvragers. Er kan sprake zijn van overleg met schuldeisers, zoals nutsbedrijven of de woningcorporatie, Belastingdienst, Regionale Sociale Dienst, maatschappelijk werk en of de voedselbank.

Maurikstraat 55 3701 HC, Zeist Bekijk op de kaart
Bezoek de website van Stichting Hulpkas Zeist
Bellen naar
030 6924782