Over ons

Zorg4Zeist is een samenwerkingsverband op het vlak van zorg en welzijn in de gemeente Zeist. Huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten, maar bijvoorbeeld ook de GGZ, thuiszorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en de gemeente participeren hierin. Zij zetten zich samen in om de zorg en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Zeist zo goed mogelijk te organiseren.

Zij maken daarbij gebruik van het platform Zorg4Zeist: deze website die het aanbod van zorg en welzijn in de gemeente Zeist weergeeft en het besloten deel ‘Zorg4Zeist PRO’ dat samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals in zorg en welzijn faciliteert.


Informatieveiligheid
De leverancier van de software waar het platform op draait heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om zorg te dragen voor adequate informatiebeveiliging. De leverancier is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Daarnaast hanteert de leverancier een verwerkingsovereenkomst conform het sectoraal breed gedragen BOZ-model. De verwerking van de gegevens op het platform geschiedt in overeenstemming met de AVG.


Toegankelijkheid
De website voldoet op dit moment volledig aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1, niveau AA. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking. Bekijk onze 
toegankelijkheidsverklaring.