Sociaal Team

Team zorgprofessionals

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen. Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of langdurig ziek bent.

Met vragen over de WMO kunt u elke werkdag bellen via 030 698 7222 of mailen naar infosociaalteam@zeist.nl.
Het sociaal team kan helpen.

Een simpele vraag kan makkelijk worden afgehandeld. En als uw hulpvraag ingewikkelder is, neemt iemand van het Sociaal Team contact met u op. Het team bestaat uit professionals met elk hun eigen deskundigheid:

maatschappelijk werkers
 Wijkverpleegkundigen
 Wmo-consulenten
 Welzijnswerkers
Zij komen uit verschillende organisaties en voeren voor de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit.

Iedere situatie is anders en dus is er voor iedereen een andere oplossing. De medewerker van het Sociaal Team helpt u bij het vinden van een oplossing waar u verder mee kunt. De medewerker kijkt met u naar de unieke situatie van uw hele huishouden en helpt u bij het maken van een compleet plan.

Daarbij wordt eerst gekeken naar wat u zelf kunt en hoe mensen om u heen kunnen helpen. Waar nodig, wordt extra hulp door vrijwilligers of professionals geregeld. En als er meer hulpverleners betrokken zijn, spreken ze met u en met elkaar af wie de hulp coördineert.

Kijk bij Werk & Integratie, Ouderenzorg, Financiele & juridische-zaken, Wonen en Vervoer voor een overzicht van hulpverleners in onze regio.