Onderwijs

Van jong tot oud: we kunnen een leven lang leren! Daarom is het belangrijk dat er voor iedereen goed en passend onderwijs beschikbaar is. Want niet iedereen leert op dezelfde manier en hetzelfde tempo.

Leerplicht
In Nederland moet elk kind tussen de 5 en 18 jaar onderwijs volgen. Dit heet leerplicht. Als uw kind leerplichtig is, moet uw kind ingeschreven staan op een school. Op de website van de gemeente Zeist leest u hier meer over. 

Onderwijs voor uw kind
Bent u op zoek naar een basisschool, middelbare school of speciaal onderwijs? Bekijk het overzicht van scholen op de website van de gemeente Zeist. Hier vindt u ook informatie over passend onderwijs voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Vindt uw kind een vak op school of huiswerk heel moeilijk? Dan is bijles of huiswerkbegeleiding misschien wel een goed idee. 

Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden?
Neem dan contact op met de jeugdgezondheidszorg (GGD).