Onderwijs


De een leert zijn eerste woordje en de ander leert bridgen van een vrijwilliger in het onderwijs. Van jong tot oud: we kunnen een leven lang leren! Maar niet iedereen leert op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. En niet iedereen heeft dezelfde startsituatie.

Denk bijvoorbeeld kinderen die geen of weinig Nederlands spreken of een achterstand hebben. Om hen een goede start te geven op de basisschool is er voorschoolse educatie. Naast het regulier onderwijs is er speciaal onderwijs. En vind je een vak op school of huiswerk maken heel moeilijk? Dan is bijles of huiswerkbegeleiding misschien wel een goed idee!

Deze pagina geeft een overzicht van extra mogelijkheden buiten het reguliere onderwijs. Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden? Dan kunt u ook altijd contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).