Hoe word ik gecontracteerd zorgverlener?

De gemeente is bij het inkopen van leveringen, diensten en werken gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving. De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staan beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zeist. Lees meer over het inkoop- en aanbestedingsbeleid op https://www.zeist.nl/ondernemen/inkoop-en-aanbesteden.