Gezonde leefstijl volwassenen - Mentaal welbevinden

Sociaal team

Bij het sociaal team kunt u terecht voor bijvoorbeeld maatschappelijk werk, individuele begeleiding, assertiviteitstraining en de training ‘omgaan met stress’.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een veel voorkomend probleem. Bij het Signaalpunt Eenzaamheid in Zeist kan iedereen die zich zorgen maakt over een eenzaam persoon, hulp inschakelen. Als u zichzelf eenzaam voelt kun u ook een melding doen. Elke zorg, elk signaal nemen we serieus.

75+ huisbezoekenproject

De gemeente Zeist en welzijnsorganisatie MeanderOmnium vinden het belangrijk dat het goed gaat met alle inwoners. Daarom is er in Zeist een project gestart om mensen boven de 75 jaar thuis te bezoeken om te vragen hoe het met u gaat en waaruit uw behoeften en wensen bestaan. Waar wordt u gelukkig van? Daarbij is het onze wens dat u met plezier woont, gelukkig bent en weet waar u terecht kunt voor eventuele activiteiten of hulp.