Psychische gezondheid

Psychische klachten kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven. Ze kunnen ook lichamelijke klachten veroorzaken. Daarom is het belangrijk om hulp te vragen, bijvoorbeeld bij angst, paniek en stress. Er zijn veel mogelijkheden om hieraan te werken. Ook voor mensen met aandoeningen zoals ADHD en autisme is er in de gemeente Zeist professionele ondersteuning beschikbaar.

Daarnaast zijn er vrijwilligers in de psychische gezondheidszorg die inwoners en mantelzorgers ondersteunen in de thuissituatie als een beperking, chronische ziekte of gedrag om extra zorg en aandacht vraagt.

Heeft u hulp nodig bij het vinden van de juiste zorg? Het Sociaal team van de gemeente Zeist van de gemeente Zeist denkt graag met u mee. Als het om een minderjarig kind gaat kunt u ook contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.